سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

کلاس های آموزش پیش از ازدواج

کار امد بودن کلاس های اموزشی پیش از ازدواج

نباید منکر نقص در کلاس‌های مشاوره بشویم. بسیاری از متخصصانی که این کلاس‌ها را برگزار می‌کنند فکر می‌کنند صرفا باید درباره باروری صحبت کنند در حالی که سلامت باروری تنها بخش کوچکی از سلامت جنسی است.

ساعت حدود 8 صبح یکشنبه است که به آزمایشگاه می‌رسم. جلوی در حسابی شلوغ است و گرما حوصله‌ای برای ماندن در صف نمی‌گذارد. از متصدی پذیرش می‌پرسم که برای آزمایش ازدواج کدام طرف بروم و او بدون اینکه سرش را بلند کند ساختمان روبه‌رو را نشانم می‌دهد. فضای ساختمان روبه‌رو کاملا متفاوت است.