سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

برداشتی متفاوتی از کلماتی که تابه حال می شناختیم!!!

شتاب : اسهال

‫کلکته : بین گربه ها کل افتاده

‫موت زارت : سكته! يهويي تلف شدن

‫املای فارسی: فارM سی

‫کامران : راننده کامیون

‫ثانیه ها : هوا آفتابیه ها!‬

‫انبر : داروی برطرف کننده اسهال

‫تفکیک جنسیتی : تف انداختن و لگد زدن به جنس مخالف‬

Kimono : !کی ؟ مو ؟… نو

My name is Joe: نامجو هستم