سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال ارز تک نرخی است، گفت: نرخ ارز اکنون به حدود 2900 الی 3000 هزار تومان رسیده که نرخ خوبی است.

مهر تائید بانک مرکزی بر دلار 3000 تومانی