سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

می دانيد موجودات فضایی چه شکلی هستند؟

ما وقتی درباره شکل موجودات فضایی صحبت می‌کنیم، ممکن است دچار یک اشتباه اصولی شویم. به نظر من قبل از این‌که سوال کنیم این موجودات چه شکلی هستند باید از خود بپرسیم اصولا حیات چگونه آغاز می‌شود تا بعد ببینیم تغییر شکل حیات می‌تواند تابع چه عواملی باشد.