سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

تهران چند تکه می‌شود؟

تهران چند تکه می‌شود؟

هنوز از یادها نرفته است که دولت محمود احمدی‌نژاد به قصد تمرکززدایی از تهران و کاهش جمعیت آن طرح انتقال کارمندان به شهرهای دیگر و انتقال وزارت‌خانه‌ها به دیگر شهرها و استان‌های کشور را به مرحله اجرا در آورد.