سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

 توضیحاتی مختصر در مورد فال تاروت

فال تاروت

علم پیشگوئی توسط کارتهای تاروت طی قرون گذشته یکی از باستانی ترین روش های علوم باطنی محسوب گردیده است که از دیر زمان توسط حکیمان،فرزانگان و آینده نگرهای اندیشمند نه تنها برای تفال و پیشگوئی بلکه جهت پرورش صحت نفس و تعالی روح مورد توجه بوده است .