سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

بررسی علل و درمان فشار خون بالا در کودکان

علت فشار خون بالا در کودکان

فشار خون بالا در بچه ها زمانی تشخیص داده می شود و پرفشاری خون محسوب میشه که فشار خون یک کودک از 95 درصد کودکان هم سن، همجنس و هم قد خودش بالاتر باشد.

از آنجایی که بچه ها همواره در حال رشد و تکامل هستند، نمی توانیم مانند بزرگترها برای آنها حد ثابتی از فشار خون را در نظر بگیریم و نمی توانیم بگوییم فشار بالاتر از این حد فشار خون بالا در نظر گرفته می شود.