سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

اگه میتونی بگو

اگه میتونی بگو......

اگه میتونی سه بار بگو

******* اگه میتونی بگو *******

اگه میتونی سریع 5 بار بگو:

سه دزد رفتن به بز دزدی ُ یه دزد یه بز دزدید ُ یه دزد دو بز دزدید

******* اگه میتونی بگو *******

سریع اینم 3 بار بگو:

لیره رو لوله لوله رو لیره

******* اگه میتونی بگو *******

این جمله رو ۵ بار تکرار کن :

ششلیک شنسل شنسل ششلیک

3 بار بگو :

سه سیر سر شیر سه شیشه شیر!

******* اگه میتونی بگو *******

5 بار بگو :

لای رولت رنده ی لیمو رفته

******* اگه میتونی بگو *******

این جمله رو اگه ۲ بار هم بتونی بگی هنر کردی ! :

چه ژست زشتی

******* اگه میتونی بگو *******

حالا ۳ بار تکرار کن :

دل به دلت دله این دله دل مرده بده بده دل که بد آورده

******* اگه میتونی بگو *******

3 بار پشت سر هم بگو :

سپر عقب ماشین جلویی زد به سپر جلو ماشین عقبی

******* اگه میتونی بگو *******

این جمله رو ۵ بار تکرار کن :

کانال کولر تالار تونل

******* اگه میتونی بگو *******

جمله سخت زیر رو ۵ بار تکرار کن :

قوری گل قرمزی

******* اگه میتونی بگو *******

ننه حسن حسن هستن ، نه ننه حسن نیستن ، حسن نیستن ، حسن نیستن کجا هستن حسن هستن خونه نیستن

******* اگه میتونی بگو *******

6 بار بگو

تره و ترب و ترخون – ترد و تند و تلخه

******* اگه میتونی بگو *******

5 با بگو
پشتی پستچی کدپستی

******* اگه میتونی بگو *******

3 بار بگو
شیش سیخ شیشلیک سیخی 6 هزار