سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

جان کری وزیر خارجه آمریکا با یکی از اعضای کمیته معلولان سازمان ملل متحد دست می دهد. این عضو معلول سازمان ملل متحد با استفاده از پا با جان کری دست داد. (منبع: رویترز)

دست دادن با پا در سازمان ملل