سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

مشرق، مقایسه تغییرات مدیریتی در سطح دستگاه های مختلف دولتی، نشان می‌دهد نهاد ریاست جمهوری (با احتساب آن دسته از معاونت‌های رئیس‌جمهور که جزو مجموعه نهاد محسوب می‌شوند) با بیشترین تعداد عزل و نصب مواجه بوده است.
اولین انتصاب دولت یازدهم که ساعاتی پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور صورت گرفت، انتصاب محمد نهاوندیان به ریاست دفتر روحانی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بود که به عنوان اولین تغییر در نهاد ریاست جمهوری هم محسوب می‌شود.از آن پس تاکنون که حدود دو ماه می‌گذرد نزدیک به ۷۰ عزل و نصب در مجموعه دستگاه‌های مرتبط با نهاد ریاست جمهوری در سطوح مدیریتی رخ داده است.