سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

مراحل گرفتن تصمیم برای ازدواج موفق

ازدواج کردن و تصمیم گیری برای مهمترین مرحله در زندگی است و تصمیم برای ازدواج یکی از بزرگترین تصمیمی است که هر دختر و پسری برای زندگی خود میگیرد.اما چگونه باید برای ازدواج به طور صحیح تصمیم گرفت؟

ابتدا باید برای خودتان معین کنید که دقیقاً از چه چیز می ترسید
یکی از موانع تصمیم برای ازدواج این است که یبیشتر افراد از خود ازدواج نمی ترسند، بلکه از حواشی و احتمال وجود شکست در آن وحشت دارند. احساس می کنید که چه تغییری ممکن است ایجاد شود؟ بدترین تصویر ذهنی که شما را در مقابل ازدواج کردن خلع سلاح می کند، در ذهن خود مجسم کنید.

ترس هایتان را مخاطب قرار دهید
یکی دیگر از موانع گرفتن تصمیم برای ازدواج توسط دختر و پسر این است که اگر والدینتان ازدواج ناموفقی را تجربه کرده اند و تنها به این دلیل که آنها زندگی خوبی با هم نداشتند ، شما نمی توانید نتیجه بگیرید که در زندگی مشترکتان موفق نمی شوید. اگر احساس می کنید که ممکن است در نهایت کارتان به جدایی ختم شود، لیستی از مواردی را که می توانید انجام دهید تا نتیجه موفقیت آمیز گردد بر روی یک برگ کاغذ یادداشت نمایید. تمام صحنه هایی که باعث ایجاد ترس در شما می شود را مجسم کنید و سپس به این مطلب فکر کنید که برای بهبود اوضاع چه قدمی می توانید بردارید.