سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

مشاهده فال شمع

مشاهده فال شمع

اگر شمع جرقه بزنه از همان طرفی که جرقه زده فال شمع خوبی دارید و خبرهای خوشی به شما می رسه برای اینکه بفهمید چه کسی خبرهای خوشو برای شما می اره به اشک شمع توجه کنید اگر اشک شمع از طرف چپ بریزه اورنده خبر زنه و اگر از سمت راست بریزه آورنده خبر مرده با دقت در دامن شمع جایی که اشک ها جمع شده می تونید اول اسم طرف رو هم پیدا کنید اگر شمع با شعله ابی بسوزه نشانه اینکه در اتاق تنها نیستید و روحی هم در اتاقه.