سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

روایت اقدامات وحشیانه داعش از زبان زن ایزدی

1

یکی از زنان ایزدی نجات یافته از دست تکفیری ها روایت تلخی از دوران اسارت خود بیان می کند.

یکی از زنان ایزدی که در دهه بیست زندگی خود به سر می برد از اقدامات شنیع داعش سخن می گوید: در روز 15 آگوست ما در مدرسه روستا جمع کردند و مردان را از زنان جدا کردند و 1700 مرد روستای کوجو را کشتند.

دانلود فیلم روایت زن ایزدی از اقدامات وحشیانه داعش در ادامه مطلب