سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

مدت زمان خدمت سربازی در سال 94

خدمت سربازی در سال 94

سردار ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی ، اظهار کرد: در سال 94 افزایش خدمت سربازی نخواهیم داشت و طول مدت خدمت همچون سال قبل 21 ماه خواهد بود.

وی ادامه داد: قرار بود در سال 94 خدمت سربازی به 24 ماه افزایش یابد ولی با توجه به دلایلی همچون استقبال جوانان از سربازی این موضوع لغو و در حال حاضر قرار بر آن شد که طول خدمت به 24 ماه افزایش نیابد و همچون سال 21 ماه باشد.

ادامه توضیحات در مدت زمان خدمت سربازی در سال 94 در ادامه مطلب