سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 16 با کیفیت عالی

هر شب ساعت 20:45

دانلود سریال در حاشیه قسمت 16

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 16

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 20:45

تعداد قسمت ها:90 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 16 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 15 با کیفیت عالی

هر شب ساعت 20:45

دانلود سریال در حاشیه قسمت 15

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 15

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 20:45

تعداد قسمت ها:90 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 15 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 14 با کیفیت عالی

هر شب ساعت 20:45

دانلود سریال در حاشیه قسمت 14

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 14

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 20:45

تعداد قسمت ها:90 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 14 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 13 با کیفیت عالی

هر شب ساعت 20:45

دانلود سریال در حاشیه قسمت 13

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 13

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 20:45

تعداد قسمت ها:90 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 13 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 12 با کیفیت عالی

هر شب ساعت 20:45

دانلود سریال در حاشیه قسمت 12

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 12

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 20:45

تعداد قسمت ها:90 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 12 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 11 با کیفیت عالی

هر شب ساعت 20:45

دانلود سریال در حاشیه قسمت 11

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 11

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 20:45

تعداد قسمت ها:90 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 11 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 10 با کیفیت عالی

سریال ویژه نوروز 94 شبکه سوم

هر شب ساعت 20:15

دانلود سریال در حاشیه قسمت 10

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 10

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب از 6 فروردین 1394 ساعت 20:15

تعداد قسمت ها:10 قسمت

بازپخش :ساعت 16:15

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 10 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 9 با کیفیت عالی

سریال ویژه نوروز 94 شبکه سوم

هر شب ساعت 23:00

دانلود سریال در حاشیه قسمت 9

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 9

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب از 6 فروردین 1394 ساعت 23:00

تعداد قسمت ها:10 قسمت

بازپخش :ساعت 16:15

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 9 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 8 با کیفیت عالی

سریال ویژه نوروز 94 شبکه سوم

هر شب ساعت 23:00

دانلود سریال در حاشیه قسمت 8

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 8

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب از 6 فروردین 1394 ساعت 23:00

تعداد قسمت ها:10 قسمت

بازپخش :ساعت 16:15

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 8 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 7 با کیفیت عالی

سریال ویژه نوروز 94 شبکه سوم

هر شب ساعت 23:00

دانلود سریال در حاشیه قسمت 7

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 7

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب از 6 فروردین 1394 ساعت 23:00

تعداد قسمت ها:10 قسمت

بازپخش :ساعت 16:15

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 7 با کیفیت بالا در ادامه مطلب