سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 26 با کیفیت عالی

آخرین قسمت فصل اول مجموعه سریال زیبای در حاشیه

ًً زمان پخش پنج شنبه 3 اردیبهشت 1394

دانلود سریال در حاشیه قسمت 26

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 26

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:90 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 26 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 25 با کیفیت عالی

ًً زمان پخش چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394

دانلود سریال در حاشیه قسمت 25

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 25

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:90 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 25 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 24 با کیفیت عالی

زمان پخش دوشنبه 31 فروردین 1394

دانلود سریال در حاشیه قسمت 24

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 24

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:90 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 24 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 23 با کیفیت عالی

زمان پخش یکشنبه 30 فروردین 1394

دانلود سریال در حاشیه قسمت 23

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 23

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:90 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 23 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 22 با کیفیت عالی

زمان پخش شنبه 29 فروردین 1394

دانلود سریال در حاشیه قسمت 22

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 22

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:90 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 22 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 21 با کیفیت عالی

زمان پخش پنج شنبه 27 فروردین 1394

دانلود سریال در حاشیه قسمت 21

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 21

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:90 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 21 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 20 با کیفیت عالی

زمان پخش چهارشنبه 26 فروردین 1394

دانلود سریال در حاشیه قسمت 20

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 20

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:90 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 20 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 19 با کیفیت عالی

زمان پخش سه شنبه  25 فروردین 1394

دانلود سریال در حاشیه قسمت 19

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 19

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:90 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 19 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 18 با کیفیت عالی

هر شب ساعت 20:45

دانلود سریال در حاشیه قسمت 18

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 18

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 20:45

تعداد قسمت ها:90 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 18 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 17 با کیفیت عالی

هر شب ساعت 20:45

دانلود سریال در حاشیه قسمت 17

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 17

 

عوامل سریال در حاشیه

کارگردان و طراح:مهران مدیری

تهیه کننده:حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی

 

اطلاعاتی در مورد سریال در حاشیه

ژانر : طنز؛اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 20:45

تعداد قسمت ها:90 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال در حاشیه قسمت 17 با کیفیت بالا در ادامه مطلب