سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 17 با کیفیت عالی

پخش یکشنبه 19 بهمن ماه ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 17

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 17

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 17 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 16 با کیفیت عالی

پخش شنبه 18 بهمن ماه ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 16

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 16

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 16 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 15 با کیفیت عالی

پخش چهارشنبه 15 بهمن ماه ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 15

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 15

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 15 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 14 با کیفیت عالی

پخش سه شنبه 14 بهمن ماه ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 14

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 14

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 14 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 13 با کیفیت عالی

پخش دوشنبه 13 بهمن ماه ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 13

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 13

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 13 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 12 با کیفیت عالی

پخش یکشنبه 12 بهمن ماه ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 12

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 12

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 12 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 11 با کیفیت عالی

پخش شنبه 11 بهمن ماه ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 11

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 11

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 11 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 10 با کیفیت عالی

پخش چهارشنبه 8 بهمن ماه ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 10

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 10

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 10 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 9 با کیفیت عالی

پخش سه شنبه 7 بهمن ماه ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 9

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 9

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 9 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 8 با کیفیت عالی

پخش دوشنبه 6 بهمن ماه ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 8

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 8

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 8 با کیفیت بالا در ادامه مطلب