سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

دانلود سریال گذر از رنج قسمت آخر با کیفیت عالی

پخش چهارشنبه 13 اسفند ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت آخر

دانلود سریال گذر از رنج قسمت آخر

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت آخر با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 36 با کیفیت عالی

پخش سه شنبه 12 اسفند ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 36

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 36

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 36 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 35 با کیفیت عالی

پخش دوشنبه 11 اسفند ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 35

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 35

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 35 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 34 با کیفیت عالی

پخش یکشنبه 10 اسفند ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 34

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 34

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 34 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 33 با کیفیت عالی

پخش شنبه 9 اسفند ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 33

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 33

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 33 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 32 با کیفیت عالی

پخش پنج شنبه 7 اسفند ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 32

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 32

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 32 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 31 با کیفیت عالی

پخش چهارشنبه 6 اسفند ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 31

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 31

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 31 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 30 با کیفیت عالی

پخش سه شنبه 5 اسفند ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 30

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 30

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 30 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 29 با کیفیت عالی

پخش دوشنبه 4 اسفند ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 29

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 29

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 29 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 28 با کیفیت عالی

پخش یکشنبه 3 اسفند ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 1

سریال گذر از رنج قسمت 28

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 28

 

عوامل سریال گذر از رنج

کارگردان: فریدون حسن پور

نویسنده:  فریدون حسن پور

تهیه کنننده:  علی لدنی

 

اطلاعاتی در مورد سریال گذر از رنج

ژانر : درام تاریخی،اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 22:30

بازپخش : بازپخش فردا آن روز ساعات 14:50

 

دانلود سریال گذر از رنج قسمت 28 با کیفیت بالا در ادامه مطلب