سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

دانلود سریال معمای شاه قسمت 9 با کیفیت عالی

زمان پخش جمعه 11 دی ماه 1394 ساعت 22:00

داستان زندگی محمدرضا پهلوی از زمان بازگشت از سوئیس در سال 1315 تا زمان مرگ

سریالی با 1600 بازیگر که ساخت آن در سال 1389 آغاز و تا سال 1396 ادامه خواهد داشت
دانلود سریال معمای شاه قسمت 9

دانلود سریال معمای شاه قسمت 9

عوامل سریال معمای شاه

نویسنده و کارگردان:محمدرضا ورزی

تهیه کننده: علی لدنی

اطلاعاتی در مورد سریال معمای شاه

ژانر :تاریخی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1396-1389

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:جمعه ساعت 22:00 به صورت همزمان از شبکه 1 و شبکه HD

بازپخش :ساعت 1 بامداد ،9:40 صبح و 14:45 دقیقه و دوشنبه 19:45 شبکه اول سیما و پنج شنبه 20:30 شبکه سوم سیما

 

 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 9 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 8 با کیفیت عالی

زمان پخش جمعه 4 دی ماه 1394 ساعت 22:00

داستان زندگی محمدرضا پهلوی از زمان بازگشت از سوئیس در سال 1315 تا زمان مرگ

سریالی با 1600 بازیگر که ساخت آن در سال 1389 آغاز و تا سال 1396 ادامه خواهد داشت
دانلود سریال معمای شاه قسمت 8

دانلود سریال معمای شاه قسمت 8

عوامل سریال معمای شاه

نویسنده و کارگردان:محمدرضا ورزی

تهیه کننده: علی لدنی

اطلاعاتی در مورد سریال معمای شاه

ژانر :تاریخی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1396-1389

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:جمعه ساعت 22:00 به صورت همزمان از شبکه 1 و شبکه HD

بازپخش :ساعت 1 بامداد ،9:40 صبح و 14:45 دقیقه و دوشنبه 19:45 شبکه اول سیما و پنج شنبه 20:30 شبکه سوم سیما

 

 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 8 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 7 با کیفیت عالی

زمان پخش جمعه 27 آذر ساعت 22:00

داستان زندگی محمدرضا پهلوی از زمان بازگشت از سوئیس در سال 1315 تا زمان مرگ

سریالی با 1600 بازیگر که ساخت آن در سال 1389 آغاز و تا سال 1396 ادامه خواهد داشت
دانلود سریال معمای شاه قسمت 7

دانلود سریال معمای شاه قسمت 7

عوامل سریال معمای شاه

نویسنده و کارگردان:محمدرضا ورزی

تهیه کننده: علی لدنی

اطلاعاتی در مورد سریال معمای شاه

ژانر :تاریخی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1396-1389

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:جمعه ساعت 22:00 به صورت همزمان از شبکه 1 و شبکه HD

بازپخش :ساعت 1 بامداد ،9:40 صبح و 14:45 دقیقه و دوشنبه 19:45 شبکه اول سیما و پنج شنبه 20:30 شبکه سوم سیما

 

 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 7 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 6 با کیفیت عالی

زمان پخش جمعه 20 آذر ساعت 22:00

داستان زندگی محمدرضا پهلوی از زمان بازگشت از سوئیس در سال 1315 تا زمان مرگ

سریالی با 1600 بازیگر که ساخت آن در سال 1389 آغاز و تا سال 1396 ادامه خواهد داشت
دانلود سریال معمای شاه قسمت 6

دانلود سریال معمای شاه قسمت 6

عوامل سریال معمای شاه

نویسنده و کارگردان:محمدرضا ورزی

تهیه کننده: علی لدنی

اطلاعاتی در مورد سریال معمای شاه

ژانر :تاریخی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1396-1389

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:جمعه ساعت 22:00 به صورت همزمان از شبکه 1 و شبکه HD

بازپخش :ساعت 1 بامداد ،9:40 صبح و 14:45 دقیقه و دوشنبه 19:45 شبکه اول سیما و پنج شنبه 20:30 شبکه سوم سیما

 

 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 6 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 5 با کیفیت عالی

زمان پخش جمعه 13 آذر ساعت 22:00

داستان زندگی محمدرضا پهلوی از زمان بازگشت از سوئیس در سال 1315 تا زمان مرگ

سریالی با 1600 بازیگر که ساخت آن در سال 1389 آغاز و تا سال 1396 ادامه خواهد داشت
دانلود سریال معمای شاه قسمت 5

دانلود سریال معمای شاه قسمت 5

عوامل سریال معمای شاه

نویسنده و کارگردان:محمدرضا ورزی

تهیه کننده: علی لدنی

اطلاعاتی در مورد سریال معمای شاه

ژانر :تاریخی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1396-1389

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:جمعه ساعت 22:00 به صورت همزمان از شبکه 1 و شبکه HD

بازپخش :ساعت 1 بامداد ،9:40 صبح و 14:45 دقیقه و دوشنبه 19:45 شبکه اول سیما و پنج شنبه 20:30 شبکه سوم سیما

 

 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 5 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 4 با کیفیت عالی

زمان پخش جمعه 6 آذر ساعت 22:00

داستان زندگی محمدرضا پهلوی از زمان بازگشت از سوئیس در سال 1315 تا زمان مرگ

سریالی با 1600 بازیگر که ساخت آن در سال 1389 آغاز و تا سال 1396 ادامه خواهد داشت
دانلود سریال معمای شاه قسمت 4

دانلود سریال معمای شاه قسمت 4

عوامل سریال معمای شاه

نویسنده و کارگردان:محمدرضا ورزی

تهیه کننده: علی لدنی

اطلاعاتی در مورد سریال معمای شاه

ژانر :تاریخی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1396-1389

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:جمعه ساعت 22:00 به صورت همزمان از شبکه 1 و شبکه HD

بازپخش :ساعت 1 بامداد ،9:40 صبح و 14:45 دقیقه و دوشنبه 19:45 شبکه اول سیما و پنج شنبه 20:30 شبکه سوم سیما

 

 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 4 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 3 با کیفیت عالی

زمان پخش جمعه 29 آبان 1394 ساعت 22:00

داستان زندگی محمدرضا پهلوی از زمان بازگشت از سوئیس در سال 1315 تا زمان مرگ

سریالی با 1600 بازیگر که ساخت آن در سال 1389 آغاز و تا سال 1396 ادامه خواهد داشت
دانلود سریال معمای شاه قسمت 3

دانلود سریال معمای شاه قسمت 3

عوامل سریال معمای شاه

نویسنده و کارگردان:محمدرضا ورزی

تهیه کننده: علی لدنی

اطلاعاتی در مورد سریال معمای شاه

ژانر :تاریخی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1396-1389

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:جمعه ساعت 22:00 به صورت همزمان از شبکه 1 و شبکه HD

بازپخش :ساعت 1 بامداد ،9:40 صبح و 14:45 دقیقه و دوشنبه 19:45 شبکه اول سیما و پنج شنبه 20:30 شبکه سوم سیما

 

 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 3 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 2 با کیفیت عالی

زمان پخش جمعه 22 آبان 1394 ساعت 22:00

داستان زندگی محمدرضا پهلوی از زمان بازگشت از سوئیس در سال 1315 تا زمان مرگ

سریالی با 1600 بازیگر که ساخت آن در سال 1389 آغاز و تا سال 1396 ادامه خواهد داشت
دانلود سریال معمای شاه قسمت 2

دانلود سریال معمای شاه قسمت 2

عوامل سریال معمای شاه

نویسنده و کارگردان:محمدرضا ورزی

تهیه کننده: علی لدنی

اطلاعاتی در مورد سریال معمای شاه

ژانر :تاریخی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1396-1389

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:جمعه ساعت 22:00 به صورت همزمان از شبکه 1 و شبکه HD

بازپخش :ساعت 1 بامداد ،9:40 صبح و 14:45 دقیقه و دوشنبه 19:45 شبکه اول سیما و پنج شنبه 20:30 شبکه سوم سیما

 

 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 2 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 1 با کیفیت عالی

زمان پخش جمعه 15 آبان 1394 ساعت 22:00

داستان زندگی محمدرضا پهلوی از زمان بازگشت از سوئیس در سال 1315 تا زمان مرگ

سریالی با 1600 بازیگر که ساخت آن در سال 1389 آغاز و تا سال 1396 ادامه خواهد داشت

دانلود سریال معمای شاه قسمت 1 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 1

عوامل سریال معمای شاه

نویسنده و کارگردان:محمدرضا ورزی

تهیه کننده: علی لدنی

اطلاعاتی در مورد سریال معمای شاه

ژانر :تاریخی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1396-1389

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:جمعه ساعت 22:00 به صورت همزمان از شبکه 1 و شبکه HD

بازپخش :ساعت 1 بامداد ،9:40 صبح و 14:45 دقیقه  و دوشنبه 19:45 شبکه اول سیما و پنج شنبه 20:30 شبکه سوم سیما

 

 

دانلود سریال معمای شاه قسمت 1 با کیفیت بالا در ادامه مطلب