سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 13 با کیفیت عالی

پخش پنج شنبه 3 اردیبهشت ساعت 23:00 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 13

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 13

عوامل سریال شهر من شیراز

کارگردان: محمد بنایی

نویسنده: 

تهیه کنننده:  محمد بنایی

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال شهر من شیراز

ژانر : ملودارم خانوادگی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 23:00

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 07:40 و 13:30

 

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 13 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 12 با کیفیت عالی

پخش چهارشنبه 2 اردیبهشت ساعت 23:00 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 12

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 12

عوامل سریال شهر من شیراز

کارگردان: محمد بنایی

نویسنده: 

تهیه کنننده:  محمد بنایی

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال شهر من شیراز

ژانر : ملودارم خانوادگی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 23:00

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 07:40 و 13:30

 

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 12 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 11 با کیفیت عالی

پخش سه شنبه 1 اردیبهشت ساعت 23:00 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 11

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 11

عوامل سریال شهر من شیراز

کارگردان: محمد بنایی

نویسنده: 

تهیه کنننده:  محمد بنایی

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال شهر من شیراز

ژانر : ملودارم خانوادگی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 23:00

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 07:40 و 13:30

 

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 11 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 10 با کیفیت عالی

پخش دوشنبه 31 فروردین ساعت 23:00 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 10

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 10

عوامل سریال شهر من شیراز

کارگردان: محمد بنایی

نویسنده: 

تهیه کنننده:  محمد بنایی

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال شهر من شیراز

ژانر : ملودارم خانوادگی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 23:00

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 07:40 و 13:30

 

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 10 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 9 با کیفیت عالی

پخش یکشنبه 30 فروردین ساعت 23:00 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 9

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 9

عوامل سریال شهر من شیراز

کارگردان: محمد بنایی

نویسنده: 

تهیه کنننده:  محمد بنایی

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال شهر من شیراز

ژانر : ملودارم خانوادگی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 23:00

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 07:40 و 13:30

 

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 9 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 8 با کیفیت عالی

پخش شنبه 29 فروردین ساعت 23:00 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 8

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 8

عوامل سریال شهر من شیراز

کارگردان: محمد بنایی

نویسنده: 

تهیه کنننده:  محمد بنایی

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال شهر من شیراز

ژانر : ملودارم خانوادگی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 23:00

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 07:40 و 13:30

 

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 8 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 7 با کیفیت عالی

پخش جمعه 28 فروردین ساعت 23:00 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 7

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 7

عوامل سریال شهر من شیراز

کارگردان: محمد بنایی

نویسنده: 

تهیه کنننده:  محمد بنایی

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال شهر من شیراز

ژانر : ملودارم خانوادگی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 23:00

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 07:40 و 13:30

 

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 7 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 6 با کیفیت عالی

پخش پنج شنبه 27 فروردین ساعت 23:00 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 6

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 6

عوامل سریال شهر من شیراز

کارگردان: محمد بنایی

نویسنده: 

تهیه کنننده:  محمد بنایی

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال شهر من شیراز

ژانر : ملودارم خانوادگی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 23:00

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 07:40 و 13:30

 

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 6 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 5 با کیفیت عالی

پخش چهارشنبه 26 فروردین ساعت 23:00 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 5

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 5

عوامل سریال شهر من شیراز

کارگردان: محمد بنایی

نویسنده: 

تهیه کنننده:  محمد بنایی

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال شهر من شیراز

ژانر : ملودارم خانوادگی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 23:00

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 07:40 و 13:30

 

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 5 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 4 با کیفیت عالی

پخش سه شنبه 25 فروردین ساعت 23:00 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 4

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 4

عوامل سریال شهر من شیراز

کارگردان: محمد بنایی

نویسنده: 

تهیه کنننده:  محمد بنایی

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال شهر من شیراز

ژانر : ملودارم خانوادگی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 23:00

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 07:40 و 13:30

 

دانلود سریال شهر من شیراز قسمت 4 با کیفیت بالا در ادامه مطلب