سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 49 با کیفیت عالی

مجموعه سریال زیبای شمعدونی از شبکه سوم سیما

زمان پخش سه شنبه 26 خرداد 1394

دانلود سریال شمعدونی قسمت 49

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 49

 

عوامل سریال شمعدونی

کارگردان:سروش صحت

تهیه کننده:محسن چیگینی

 

اطلاعاتی در مورد سریال شمعدونی

ژانر : اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:52 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 49 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 48 با کیفیت عالی

مجموعه سریال زیبای شمعدونی از شبکه سوم سیما

زمان پخش دوشنبه 25 خرداد 1394

دانلود سریال شمعدونی قسمت 48

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 48

 

عوامل سریال شمعدونی

کارگردان:سروش صحت

تهیه کننده:محسن چیگینی

 

اطلاعاتی در مورد سریال شمعدونی

ژانر : اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:52 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 48 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 47 با کیفیت عالی

مجموعه سریال زیبای شمعدونی از شبکه سوم سیما

زمان پخش یکشنبه 24 خرداد 1394

دانلود سریال شمعدونی قسمت 47

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 47

 

عوامل سریال شمعدونی

کارگردان:سروش صحت

تهیه کننده:محسن چیگینی

 

اطلاعاتی در مورد سریال شمعدونی

ژانر : اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:52 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 47 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 46 با کیفیت عالی

مجموعه سریال زیبای شمعدونی از شبکه سوم سیما

زمان پخش شنبه 23 خرداد 1394

دانلود سریال شمعدونی قسمت 46

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 46

 

عوامل سریال شمعدونی

کارگردان:سروش صحت

تهیه کننده:محسن چیگینی

 

اطلاعاتی در مورد سریال شمعدونی

ژانر : اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:52 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 46 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 45 با کیفیت عالی

مجموعه سریال زیبای شمعدونی از شبکه سوم سیما

زمان پخش جمعه 22 خرداد 1394

دانلود سریال شمعدونی قسمت 45

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 45

 

عوامل سریال شمعدونی

کارگردان:سروش صحت

تهیه کننده:محسن چیگینی

 

اطلاعاتی در مورد سریال شمعدونی

ژانر : اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:52 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 45 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 44 با کیفیت عالی

مجموعه سریال زیبای شمعدونی از شبکه سوم سیما

زمان پخش پنج شنبه 21 خرداد 1394

دانلود سریال شمعدونی قسمت 44

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 44

 

عوامل سریال شمعدونی

کارگردان:سروش صحت

تهیه کننده:محسن چیگینی

 

اطلاعاتی در مورد سریال شمعدونی

ژانر : اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:52 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 44 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 43 با کیفیت عالی

مجموعه سریال زیبای شمعدونی از شبکه سوم سیما

زمان پخش چهارشنبه 20 خرداد 1394

دانلود سریال شمعدونی قسمت 43

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 43

 

عوامل سریال شمعدونی

کارگردان:سروش صحت

تهیه کننده:محسن چیگینی

 

اطلاعاتی در مورد سریال شمعدونی

ژانر : اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:52 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 43 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 42 با کیفیت عالی

مجموعه سریال زیبای شمعدونی از شبکه سوم سیما

زمان پخش سه شنبه 19 خرداد 1394

دانلود سریال شمعدونی قسمت 42

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 42

 

عوامل سریال شمعدونی

کارگردان:سروش صحت

تهیه کننده:محسن چیگینی

 

اطلاعاتی در مورد سریال شمعدونی

ژانر : اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:52 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 42 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 41 با کیفیت عالی

مجموعه سریال زیبای شمعدونی از شبکه سوم سیما

زمان پخش دوشنبه 18 خرداد 1394

دانلود سریال شمعدونی قسمت 41

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 41

 

عوامل سریال شمعدونی

کارگردان:سروش صحت

تهیه کننده:محسن چیگینی

 

اطلاعاتی در مورد سریال شمعدونی

ژانر : اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:52 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 41 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

 

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 40 با کیفیت عالی

مجموعه سریال زیبای شمعدونی از شبکه سوم سیما

زمان پخش یکشنبه 17 خرداد 1394

دانلود سریال شمعدونی قسمت 40

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 40

 

عوامل سریال شمعدونی

کارگردان:سروش صحت

تهیه کننده:محسن چیگینی

 

اطلاعاتی در مورد سریال شمعدونی

ژانر : اجتماعی

کیفیت : عالی

حجم : 250مگابایت

سال تولید : 1393

مدت : 45 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:15

تعداد قسمت ها:52 قسمت

بازپخش :روز بعد 1:30 بامداد ، 9:00 و 14:30

 

دانلود سریال شمعدونی قسمت 40 با کیفیت بالا در ادامه مطلب