سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

دانلود سریال حانیه قسمت آخر با کیفیت عالی

پخش دوشنبه 27 بهمن ساعت 21:30 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال حانیه قسمت آخر

با تشکر از مدیریت محترم سایت تک وارز به خاطر طراحی پوستر زیبا

 

دانلود سریال حانیه قسمت آخر

عوامل سریال حانیه

کارگردان: سیدجلال دهقانی‌اشکذری

نویسنده: 

تهیه کنننده:  علی مهام

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال حانیه

ژانر : اجتماعی / سیاسی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:30

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 02:05 و 13:20

 

دانلود سریال حانیه قسمت آخر با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال حانیه قسمت 12 با کیفیت عالی

پخش یکشنبه 26 بهمن ساعت 21:30 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال حانیه قسمت 12

با تشکر از مدیریت محترم سایت تک وارز به خاطر طراحی پوستر زیبا

 

دانلود سریال حانیه قسمت 12

عوامل سریال حانیه

کارگردان: سیدجلال دهقانی‌اشکذری

نویسنده: 

تهیه کنننده:  علی مهام

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال حانیه

ژانر : اجتماعی / سیاسی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:30

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 02:05 و 13:20

 

دانلود سریال حانیه قسمت 12 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال حانیه قسمت 11 با کیفیت عالی

پخش شنبه 25 بهمن ساعت 21:30 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال حانیه قسمت 11

با تشکر از مدیریت محترم سایت تک وارز به خاطر طراحی پوستر زیبا

 

دانلود سریال حانیه قسمت 11

عوامل سریال حانیه

کارگردان: سیدجلال دهقانی‌اشکذری

نویسنده: 

تهیه کنننده:  علی مهام

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال حانیه

ژانر : اجتماعی / سیاسی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:30

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 02:05 و 13:20

 

دانلود سریال حانیه قسمت 11 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال حانیه قسمت 10 با کیفیت عالی

پخش چهارشنبه 22 بهمن ساعت 21:30 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال حانیه قسمت 10

با تشکر از مدیریت محترم سایت تک وارز به خاطر طراحی پوستر زیبا

 

دانلود سریال حانیه قسمت 10

عوامل سریال حانیه

کارگردان: سیدجلال دهقانی‌اشکذری

نویسنده: 

تهیه کنننده:  علی مهام

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال حانیه

ژانر : اجتماعی / سیاسی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:30

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 02:05 و 13:20

 

دانلود سریال حانیه قسمت 10 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال حانیه قسمت 9 با کیفیت عالی

پخش سه شنبه 21 بهمن ساعت 21:30 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال حانیه قسمت 9

با تشکر از مدیریت محترم سایت تک وارز به خاطر طراحی پوستر زیبا

 

دانلود سریال حانیه قسمت 9

عوامل سریال حانیه

کارگردان: سیدجلال دهقانی‌اشکذری

نویسنده: 

تهیه کنننده:  علی مهام

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال حانیه

ژانر : اجتماعی / سیاسی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:30

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 02:05 و 13:20

 

دانلود سریال حانیه قسمت 9 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال حانیه قسمت 8 با کیفیت عالی

پخش دوشنبه 20 بهمن ساعت 21:30 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال حانیه قسمت 8

با تشکر از مدیریت محترم سایت تک وارز به خاطر طراحی پوستر زیبا

 

دانلود سریال حانیه قسمت 8

عوامل سریال حانیه

کارگردان: سیدجلال دهقانی‌اشکذری

نویسنده: 

تهیه کنننده:  علی مهام

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال حانیه

ژانر : اجتماعی / سیاسی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:30

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 02:05 و 13:20

 

دانلود سریال حانیه قسمت 8 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال حانیه قسمت 7 با کیفیت عالی

پخش یکشنبه 19 بهمن ساعت 21:30 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال حانیه قسمت 7

با تشکر از مدیریت محترم سایت تک وارز به خاطر طراحی پوستر زیبا

 

دانلود سریال حانیه قسمت 7

عوامل سریال حانیه

کارگردان: سیدجلال دهقانی‌اشکذری

نویسنده: 

تهیه کنننده:  علی مهام

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال حانیه

ژانر : اجتماعی / سیاسی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:30

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 02:05 و 13:20

 

دانلود سریال حانیه قسمت 7 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال حانیه قسمت 6 با کیفیت عالی

پخش شنبه 18 بهمن ساعت 21:30 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال حانیه قسمت 6

با تشکر از مدیریت محترم سایت تک وارز به خاطر طراحی پوستر زیبا

 

دانلود سریال حانیه قسمت 6

عوامل سریال حانیه

کارگردان: سیدجلال دهقانی‌اشکذری

نویسنده: 

تهیه کنننده:  علی مهام

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال حانیه

ژانر : اجتماعی / سیاسی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:30

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 02:05 و 13:20

 

دانلود سریال حانیه قسمت 6 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال حانیه قسمت 5 با کیفیت عالی

پخش چهارشنبه 15 بهمن ساعت 21:30 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال حانیه قسمت 5

با تشکر از مدیریت محترم سایت تک وارز به خاطر طراحی پوستر زیبا

 

دانلود سریال حانیه قسمت 5

عوامل سریال حانیه

کارگردان: سیدجلال دهقانی‌اشکذری

نویسنده: 

تهیه کنننده:  علی مهام

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال حانیه

ژانر : اجتماعی / سیاسی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:30

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 02:05 و 13:20

 

دانلود سریال حانیه قسمت 5 با کیفیت بالا در ادامه مطلب

دانلود سریال حانیه قسمت 4 با کیفیت عالی

پخش سه شنبه 14 بهمن ساعت 21:30 دقیقه از شبکه 2

دانلود سریال حانیه قسمت 4

با تشکر از مدیریت محترم سایت تک وارز به خاطر طراحی پوستر زیبا

 

دانلود سریال حانیه قسمت 4

عوامل سریال حانیه

کارگردان: سیدجلال دهقانی‌اشکذری

نویسنده: 

تهیه کنننده:  علی مهام

گروه برنامه ساز:گروه فیلم و سریال شبکه 2

 

اطلاعاتی در مورد سریال حانیه

ژانر : اجتماعی / سیاسی

کیفیت : عالی

حجم : 250

سال تولید : 1393

مدت : 40 دقیقه

زمان پخش:هر شب ساعت 21:30

بازپخش :بازپخش فردا آن روز ساعات 02:05 و 13:20

 

دانلود سریال حانیه قسمت 4 با کیفیت بالا در ادامه مطلب